Kjøp billett

Hvilken billett som passer best for deg avhenger av hvor ofte du reiser.

For deg som reiser ofte, finnes det en rekke rabatter og kort som du bør benytte deg av.

Østfold har innført et prissystem for lokale bussruter som er basert på soner. Sonegrensene følger kommunegrensene (unntatt Moss/Rygge og Fredrikstad/Sarpsborg som er èn sone).

Prisen for voksenbillett beregnes utfra en grunnpris (kr 40,–) som gjelder innenfor hver enkelt sone eller kommune, samt et prispåslag (kr 10,–) for hver enkelt sonegrense du passerer.

 

FRI OVERGANG

Husk å oppgi endeholdeplassen og betal for hele strekningen på første buss hvis du må bytte buss underveis.

På ordinære enkeltbilletter og periodebilletter er det fri overgang i inntil 90 minutter. Dette gjelder også for returreiser. For mobilletten er det fri overgang i inntil 110 minutter.

 

LEGITIMASJON

Husk legitimasjon ved bruk av rabattordninger. Bankkort osv. uten bilde ikke er godkjent som legitimasjon. Med rabattordninger menes enkeltbilletter og busskort for ungdom, honnør og studenter.

 

PRISLISTE

Her finner du prisbrosjyre.

I prisbrosjyren vil du finne alle priser og rabattordninger som gjelder ved bruk av buss i Østfold.

Her finner du prisliste for lokale bussruter gjeldende fra 1. februar 2015.

Alle priser er inkl. mva.

 

REISEKORT (BUSSKORT)

Østfold kollektivtrafikk benytter elektroniske reisekort (busskort) som er enkle og raske i bruk. Alle våre reisekort er upersonlige og kan brukes av flere.

 

Slik kjøper du reisekort

Reisekortene kjøpes og fornyes på bussen og kan i tillegg fornyes i nettbutikken. 

Du kan også kjøpe reisekort hos G Travel på Amfi-senteret i Moss.

Et nytt reisekort koster 50,- kr. Ta vare på kortet ditt. Det kan gjenbrukes.

 

Fyll på reisekortet

Fyll på reisekortet med nye billetter eller reisepenger når kortet ditt er tomt. Reisekortet fyller du på på bussen eller i nettbutikken.

Alle reisekort er uregistrerte, slik at du kan reise anonymt. Det betyr at vi dessverre ikke kan hjelpe deg hvis du mister reisekortet ditt. Da vil billettene eller reisepengene på kortet være tapt. Unntaket er hvis du kan vise til kvittering med kortnummer på. En slik kvittering får du ved påfylling av reisekortet på bussen. Hvis du har fylt på reisekortet i nettbutikken, vil du alltid ha kvitteringen tilgjengelig.

 

ELEKTRONISK BILLETTERING OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Du trenger ikke å avgi personopplysninger for å reise med Østfold kollektivtrafikk. Alle våre billetter er upersonlige. Du kan også være anonym når du bruker våre tjenester på internett eller mobil.

Hos Østfold kollektivtrafikk lagrer vi reiseopplysninger i tråd med kravene i Bransjenormen («Bransjenormen for personvern og informasjonssikkerhet i elektronisk billettering»). Reiseopplysninger er for eksempel hvilken sone og holdeplass du startet reisen i, tidspunkt for avlesning av reisekort, hvilken billettype du har brukt og reisekortnummeret ditt.

Østfold kollektivtrafikk benytter dine personopplysninger for å gi deg kundeservice, håndtere betaling og fakturaadministrasjon. Personopplysninger er kontaktdata som navn og adresse samt kortnummer. Vi behandler dine personopplysninger i tråd med kravene i Personopplysningsloven.


Publisert 8. april 2016. Sist oppdatert 25. januar 2017