Om oss

Østfold kollektivtrafikk ble etablert 1. juni 2002 og har et samlet ansvar for produktutvikling, ruteplanlegging, kjøp av transporttjenester, overordnet markedsføring og informasjon.

Det er Fylkestinget som legger føringer og rammebetingelser for drift av kollektivtilbudet i Østfold, herunder pris– og tilbudsstruktur.

Politisk utvalg for samferdsel i Østfold er Samferdselskomiteen. Du kan lese mer om komiteen her. 

 


Publisert 15. september 2016. Sist oppdatert 25. januar 2017