Reisegaranti for lokale bussruter i Østfold

Reisegarantien forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer frem i rett tid.

Det er innført en ny, nasjonal reisegaranti fra 1. januar 2016 som også gjelder i Østfold.

 

Dersom det likevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet, vil vi:

  • Gi deg best mulig informasjon om hva som skjer.
  • Så tidlig som mulig gi deg informasjon om alternative transporter⁄reiseveier.
  • Forsøke å sette opp alternative transportmidler.

Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å lære av våre feil for å unngå at de skjer igjen.

 

Om alternativ transport ikke kan tilbys, vil vi refundere dine utlegg til drosje og⁄eller egen bil dersom bussen er mer enn:

  • 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 550 kr.
  • 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 825 kr.
  • 60 minutter forsinket på reiser over 3 timer med inntil 1100 kr.

For at du skal kunne gjøre ditt krav gjeldende, må du først ringe oss på tlf 177 for å sjekke muligheten for alternativ transport. Hvis dette ikke er mulig, må du i første omgang selv besørge transporten, og deretter søke om refusjon for dine utlegg på reisegarantiskjemaet.

 

Når gjelder garantien?

Hovedregelen er at Reisegarantien alltid gjelder.

Dersom avviket er forhåndsannonsert kan vi ikke tilby refusjon.

Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor transportørens kontroll. Den omfatter heller ikke følgeskader av forsinkelsen f. eks. at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang.

Søknadsskjema for drosjerefusjon finner du her.

Skjemaet må sendes senest 4 uker etter hendelsen og vil besvares så raskt som mulig og senest innen 4 uker.

 

 

 


Publisert 6. september 2016. Sist oppdatert 25. januar 2017