Transporttjenesten

Transporttjenesten er et tilbud til innbyggere som på grunn av varig forflyttnings– eller orienteringshemming har store vanskeligheter med å benytte vanlige kollektive transportmidler. Formålet er å gi et transporttilbud til funksjonshemmede slik at de skal kunne ha et sosialt liv på lik linje med andre.

Her finner du informasjonsbrosjyre om tilbudet. Denne kan du også laste ned i pdf-format.

 

TT-ordningen er ment for fritidsreiser

Transporttilbudet skal brukes til reiser som ikke dekkes av andre ordninger, som for eksempel syketransport, og gjelder for reiser innenfor Østfold fylke.

 

Saksbehandling i kommunene

Tjenesten administreres av Østfold kollektivtrafikk som tildeler hjemler og har kontakt med kommuner og brukere av tilbudet.

Saksbehandling og godkjenning av brukere foregår i kommunene. Godkjenning som bruker gjelder for ett år av gangen, med unntak for blinde og varige rullestolbrukere som ikke trenger ny godkjenning.

 

Om ordningen

Beløpet tildeles 2 ganger pr år, i desember⁄januar og august⁄september.

Brukere som deler en hjemmel får tildelt ett felles kort med begge brukernes navn trykket på kortet.

Brukere som tiltrer ordningen utover i året, tildeles midler med 1⁄12 for hver måned som er igjen av tildelingsperioden.

 

Retningslinjer

Retningslinjene finner du her.

 

Statusrapport om TT-ordningen

Samferdselsdepartementet har de siste årene fått utarbeidet statusrapporter om TT–ordningen annethvert eller hvert tredje år. Her finner du rapporten for 2015.

 

Spørsmål

For praktiske spørsmål og spørsmål om tildelt beløp og restbeløp, må du ta kontakt med Rogaland Taxi på tlf 51 90 90 01.

For andre spørsmål, ta gjerne kontakt med Østfold kollektivtrafikk på tlf 69 12 54 70.


Publisert 6. september 2016. Sist oppdatert 25. januar 2017